Riņķa līnijas dalīšana 7 vienādās daļās

Punktā, kurā horizontālais diametrs krusto riņķa līniju, ievieto cirkuļa adatiņu. Cauri riņķa līnijas centram velk loku tā, lai tas krusto riņķa līniju. No iegūtā punkta A pret horizontālo diametru novelk perpendikulu. Iegūst punktu B. Nogriežņa AB garums vienāds ar tādas hordas garumu, kura riņķa līniju dala 7 vienādās daļās.

 

 

Riņķa līnijas dalīšana 5 vienādās daļās

Punktā, kurā horizontālais diametrs krusto riņķa līniju, ievieto cirkuļa adatiņu. Cauri riņķa līnijas centram O velk loku tā, lai tas krusto riņķa līniju. No iegūtā punkta a pret horizontālo diametru novelk perpendikulu. Iegūst punktu A. Punktā A ievieto cirkuļa adatiņu un cauri punktam B, kurā vertikālais diametrs krusto riņķa līniju, velk loku. Uz horizontālā diametra iegūst punktu C. Nogriežņa BC garums vienāds ar tādas hordas garumu, kura riņķa līniju dala 5 vienādās daļās.

 

 

Riņķa līnijas dalīšana 10 vienādās daļās

Punktā, kurā horizontālais diametrs krusto riņķa līniju, ievieto cirkuļa adatiņu. Cauri riņķa līnijas centram O velk loku tā, lai tas krusto riņķa līniju. No iegūtā punkta a pret horizontālo diametru novelk perpendikulu. Iegūst punktu A. Punktā A ievieto cirkuļa adatiņu un cauri punktam B, kurā vertikālais diametrs krusto riņķa līniju, velk loku. Uz horizontālā diametra iegūst punktu C. Nogriežņa OC garums vienāds ar tādas hordas garumu, kura riņķa līniju dala 10 vienādās daļās.

 

 

 Praktisko darbu RIŅĶA LĪNIJAS DALĪŠANA (nr.4) skatīt šeit.

 Praktisko darbu RIŅĶA LĪNIJAS DALĪŠANA DETAĻĀ (nr. 5) skatīt šeit.

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko




Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti grāmatu attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)

 

Александр Феофанович Кириллов

"Черчение и рисование" (1987)