1. lappusē - Riņķa līnijas dalīšana 3, 6 un 12 vienādās daļās.

2. lappusē - Riņķa līnijas dalīšana 4 un 8 vienādās daļās.

3. lappusē - Riņķa līnijas dalīšana 7, 5 un 10 vienādās daļās.

 

Daudzi mehānismi sastāv no detaļām, kuru elementi vienmērīgi izkārtojas pa riņķa līniju. Lai izgatavotu šādas detaļas rasējumu, jāprot riņķa līniju sadalīt noteikta skaita vienādās daļās. Atkarībā no daļu skaita, riņķa līniju var sadalīt ar transportieri, trīsstūriem vai cirkuli. Šajā tēmā doti piemēri, kā riņķa līniju sadalīt vienādās daļās ar cirkuli. Katrā lappusē parādīti riņķa līnijas dalīšanas paņēmieni, kas savā starpā līdzīgi. Ja nepieciešams riņķa līniju sadalīt daļās, kas piemēros nav dotas, jālieto speciāla koeficientu tabula, pēc kuras aprēķina hordas garumu, kas dala riņķa līniju. Šī horda ir arī regulāra daudzstūra, kas veidojas riņķa līnijas iekšpusē, malas garums.

 

Zīmējot riņķa līniju jāatceras, ka tai jāparāda simetrijas asis. To attēlošanai izmanto šauru svītrpunktu līniju. Pie tam centra vieta jānorāda ar svītru krustpunktu nevis ar punktu (1). Ja riņķa līnijas diametrs mazāks par 12 mm, tad simetrijas asis attēlo ar šauru nepārtrauktu līniju (2). Simetrijas asu galiem jāpārsniedz riņķa līnijas kontūra 3…5 mm garumā (3).

1

2

3

 

 

Riņķa līnijas dalīšana 3 vienādās daļās

 

 

Riņķa līnijas dalīšana 6 vienādās daļās

 

 

Riņķa līnijas dalīšana 12 vienādās daļās

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti grāmatu attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)

 

Александр Феофанович Кириллов

"Черчение и рисование" (1987)