Nepieciešama A4 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

Pēc grāmatas parauga uzrasēt vienu detaļu. Izmantot riņķa līnijas dalīšanas paņēmienus.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Dažādas grūtības pakāpes uzdevumi atrodami grafisko uzdevumu krājumā 30.- 45.lpp.

Jānis Čukurs, Olafs Vronskis

Grafisko uzdevumu krājums “Tehniskā grafika” (2010)

 

2. Ja izmēri pieļauj, detaļu var rasēt mērogā 2:1. Izvēlētais mērogs jāuzrāda rakstlaukuma attiecīgajā ailē (skatīt šeit).

3. Piemēri, kā riņķa līniju sadalīt vienādās daļās, atrodami šeit.

4. Ja izmēru izlikšana šķiet par grūtu, šajā rasējumā tos vēl neizliek. Tādā gadījumā arī mērogu rakstlaukumā neuzrāda.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko