Žanri. Kompozīcija (tests)

22.02.2021.

 Uzdevums: Atbildēt uz 10 jautājumiem un visas atbildes noformēt vienā dokumenta failā.

 

JAUTĀJUMI PAR ŽANRIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

1. Kas ir žanrs? 

2. Internetā atrodi piecas gleznas, lai tās atbilstu norādītajiem glezniecības žanriem. Katrai gleznai pievieno klāt uzrakstu ar atbilstošo žanru. Ja iespējams, pievieno klāt autora vārdu un gleznas nosaukumu.

1) klusā daba

2) portrets

3) ainava

4) animālija

5) sadzīve

3. Kas ir batālija?

4. Kāds, tavuprāt, populārākais glezniecības žanrs? Atbildi pamato. 

 

JAUTĀJUMS PAR KOMPOZĪCIJAS VEIDIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumu, izlasi teoriju (šeit).

5. Katram burtam pieraksti klāt atbilstošo kompozīcijas veidu.


 Uzdevums: Atbildēt uz 14 jautājumiem un visas atbildes noformēt vienā dokumenta failā.

 

JAUTĀJUMI PAR ŽANRIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

1. Kas ir žanrs?

2. Internetā atrodi trīs gleznas, lai tās atbilstu norādītajiem glezniecības žanriem. Katrai gleznai pievieno klāt uzrakstu ar atbilstošo žanru. Ja iespējams, pievieno klāt autora vārdu un gleznas nosaukumu.

1) klusā daba

2) portrets

3) ainava

3. Kas ir batālija un animālija?

4. Kāds, tavuprāt, populārākais glezniecības žanrs? Atbildi pamato.

 

JAUTĀJUMI PAR PORTRETU. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

5. Atzīmē pareizās atbildes.

Portrets skaitās tad, ja:

A – redzama tikai cilvēka seja;

B – redzama cilvēka seja un pleci;

C – redzams cilvēks līdz viduklim;

D – redzams cilvēks pilnā augumā.


 Uzdevums: Atbildēt uz 13 jautājumiem un visas atbildes noformēt vienā dokumenta failā.

 

JAUTĀJUMS PAR VIZUĀLĀS MĀKSLAS VEIDIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumu, izlasi teoriju (šeit).

1. Nosauc vismaz piecus vizuālās mākslas veidus, ar kādiem esi sastapies(-usies) savā dzīves laikā. Atbildi pamato. 

 

JAUTĀJUMI PAR GLEZNIECĪBU. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

2. Kuras no glezniecības krāsām kaut reizi esi izmantojis(-usi) savos darbos? 

3. Internetā atrodi četrus glezniecības darbus. Katram darbam pievieno klāt glezniecības veida nosaukumu:

1) vitrāža;

2) mozaīka;

3) ikona;

4) sienas gleznojums.


Gandrīz 6 minūtes garajā video prezentācijā apkopoju būtiskāko informāciju par kompozīciju un par krāsošanu ar zīmuļiem, jo attālinātās mācīšanās laikā, kad skolēns zīmē patstāvīgo darbu neklātienē, skolotājam nav iespējams katram individuāli aizrādīt par kļūdām, kā arī ieteikt, kā būtu labāk.

Uzklikšķinot uz attēla, iespēja noskatīties video.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

 

Kad ceļam priekšā tiek likts koks, nemēģini to salauzt ar spēku. Neizdosies. Arī apejot koku, ieguvējs nebūsi. Labākais variants – mainīt iešanas virzienu.