Uzdevumi, kas iederētos pie šīs tēmas:

 Profils

 Konstruēts portrets pretskatā

 Portreta kopija (1) 

 Portreta kopija (2)

 Pašportrets

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko