Ziemassvētku rotājumam nepieciešama balta metāla stieplīte un balta dzija.

1. Sagatavo 3 stieplītes 30 cm garumā. Vidusdaļā tās sastiprina kopā, vienu aptinot ap otru un iegūstot 6-staru “saulīti”. Lai būtu izprotamāks, kā to izdarīt, zīmējumā katra stieplīte iekrāsota citā krāsā.

 

a)

b)

2. Sākot no centra, ap katru stieplīti aptin diegu. Noslēgumā diegu galus sasien un paslēpj pinumā.

3. Lai diegu pinums nenoslīdētu no stieplītēm, stieplīšu galus sarullē spirālē.


1. Ievērojot tradīcijas, vainadziņi tiek pīti bez diega palīdzības, tāpēc jāizvēlas augi (ziedi, zaļumi, smilgas) ar izturīgiem kātiem.

2. Uzsākot pīt, sagatavo divus ziedus. Otrā zieda kātu apliec ap pirmā zieda kātu. Abām ziedu galviņām jāatrodas cieši vienai pie otras.

 

 

3. Trešā zieda kātu apliec ap abu iepriekšējo ziedu kātiem. Trešā zieda galviņai jāatrodas cieši pie otrā zieda galviņas.

 

4. Tā turpina, līdz sasniedz nepieciešamo vainaga garumu.

5. Abus vainaga galus savieno, sastiprinot kopā ar smilgām vai stingriem zāles stiebriem.


Ozollapu vainags

27.06.2016.

1. Lai izdotos kupls ozollapu vainags, nepieciešams sagatavot daudz ozola zariņu.

2. Ar auklu kopā sasien 3 ozola zariņus. Garākais (aktīvais) auklas gals turpmāk tiks tīts apkārt zariņiem.

 

 

3. Vienu vai divus zariņus liek nedaudz zemāk nekā iepriekšējos. Aptin tiem apkārt auklu un sasien mezglā, jo zariņiem jābūt stingri nostiprinātiem.

 

4. Tā turpina, līdz sasniedz nepieciešamo vainaga garumu.

5. Abus vainaga galus savieno, ar auklu vairākās vietās sastiprinot kopā.


Ausainā pūce

28.04.2015.

Ausainās pūces pagatavošanai būs nepieciešama apmēram 40 m gara rupja, vīta lina aukla.

Nogriež 2 m garu auklu. Pārloka to četrās vienādās daļās. Galus nostiprina, piemēram, piesienot pie plaukta roktura. Tā būs turētājaukla, ap kuru tiks sieti darba pavedieni. Sagatavo 14 auklas 2,5 m garumā. Pārloka tās uz pusēm un piesien pie turētājauklas (1.), iegūstot 28 darba pavedienus.

1. kārtā uzsien 7 audēju mezglus (2.,3.,4.), katram mezglam izmantojot 4 darba pavedienus.

2. kārtas kreisajā un labajā pusē atstāj brīvus divus darba pavedienus. No pārējiem 24 darba pavedieniem sasien 6 audēju mezglus.

3.; 5. un 7. kārtā mezglo pati kā 1. kārtā. 4.; 6. un 8. kartā mezglo tāpat kā 2. kārtā.

9. kārtā 28 darba pavedienus sadala trīs daļās: pirmajā daļā (no kreisās puses) 4 darba pavedieni, otrajā daļā – 20 un trešajā daļā – 4. Pirmajā daļā sasien 25 viļņveida mezglus. Šis mezgls tiek siets kā puse no audēja mezgla, atkārtojot vienu un to pašu siešanas pirmo gājienu (2.). Tieši tāpat sasien arī trešās daļas pavedienus. Tie būs pūces spārni. Otrajā daļā sasien 5 audēju mezglus. Tālākās kārtās turpina strādāt ar otro daļu, tas ir, 20 darba pavedieniem.

10. kārta. Kreisajā un labajā pusē atstāj brīvus divus darba pavedienus. No pārējiem 16 darba pavedieniem sasien 4 audēju mezglus.

11. kārta. Izmanto 20 darba pavedienus un sasien 5 audēju mezglus.

12. kārtā mezglo tāpat kā 10. kārtā.

13. kārtā mezglo tāpat kā 11. kārtā.

14. kārtā 20 darba pavedienus sadala piecās daļās - pa 4 darba pavedieniem katrā daļā. Pirmajā daļā (no kreisās puses) iesien 4 audēju mezglus. Otrajā daļā iesien 7 audēju mezglus. Trešajā daļā iesien 1 audēju mezglu. Ceturtajā daļā iesien 7 audēju mezglus. Piektajā daļā iesien 4 audēju mezglus. Otrā un četurtā daļa ir pūces kājas.

Saņem kopā visas uzmezglotās detaļas, izņemot pūces kājas. Vairākas reizes aptin apkārt auklu un sasien mezglu. Iegūst pūces asti. Lai tā būtu kuplāka, atvij vaļā lina auklas vijumus.

Pūces kājas nostiprina, izverot cauri mezglojumam un piešujot ķermeņa kreisajā pusē. Ja vēlas, pūces kājās ievieto koka zaru.

Turētājauklu atraisa no plaukta roktura. Uz turētājauklas ciešāk citu pie cita sabīda pavedienus. Purētājauklas galos iesien mezglus un pavedienus nogriež nepieciešamā garumā. Iegūst pūces ausis. Lai tās būtu kuplākas, atvij vaļā lina auklas vijumus. 

Acis pūcei veido atsevišķi. Vispirms nogriež aptuveni 30 cm garu auklu (turētājauklu). Uz tās uzsien 12 auklas aptuveni 15 – 20 cm garumā (1.), iegūstot 24 darba pavedienus. Turētājauklas abus galus sasien mezglā, lai veidotos noslēgts aplis. Auklas galus nolīdzina. Lai ap aci veidotos kuplums, atvij vaļā lina auklas vijumus. Acis piešuj pie pūces ķermeņa. Acu vidū kā acu zīlītes iešuj melnas pogas.

Degunu pūcei veido atsevišķi. Nogriež divas 30 cm garas auklas un sasien 10 -12 ķēdes mezglus (5.,6). Degunu divās vietās izvelk cauri mezglojumam  un piešuj pie pūces ķermeņa kreisajā pusē.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

                   

   

5.                6.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Cik daudz sava laika nākas iztērēt, darot to, ko vajag, nevis to, ko gribas?