No 5 zirņiem piešķiru

 

Grāmata par spēcīgu personību, kas ar neatlaidību un neizsīkstošu enerģiju spēja realizēt savu sapni. Rons Klārks nopirka vecas rūpnīcas telpas, kuras bija iecienījuši narkomāni un ar sponsoru palīdzību pārbūvēja tās par skolu. Lai iepazītos ar metodēm, kas mācību vidē ienes dzīvīgumu un palīdz bērniem gūt izcilus panākumus, šobrīd Rona Klārka akadēmiju Atlantā (ASV) ik gadu apmeklē vairāki tūkstoši skolotāju.

Apkopojot grāmatā sniegtās idejas (piedāvāts 101 risinājums), izvēlējos, manuprāt, visbūtiskākās atziņas, kas noderētu arī mūsu skolās.

 

* Skolotājs ir skolas sirds.

* Skolotāja mērķis nav atzinības gūšana par padarīto darbu. Skolotāja mērķis ir izmainīt un ietekmēt bērna dzīvi.

* Jāizrāda aizrautība un entuziasms no savas puses, tādā veidā ieinteresējot skolēnus. Ja skolotājs būs nedaudz neparasts un dīvains, tas padarīs viņu skolēniem mīļāku un piešķirs attiecībām īpašu dzirksti.

* Nedrīkst apslāpēt skolotāju, kurš nāk ar radošām idejām un cenšas iedvesmot skolēnus.

* Ļaut skolotājam pašam iekārtot un radīt savu telpu. Savās krāsās un savos tēlos.

* Skolotājiem jāģērbjas eleganti.

* Kamēr klasē atrodas skolēni, jācenšas stundas laikā nesēdēt, jo skolotājs ir punkts, uz kuru koncentrējas visa enerģija, taču, kad viņš apsēžas, tas atņem stundai dzīvīgumu. Arī datoru un mobilo telefonu stundas laikā skolotājam nevajadzētu izmantot, izņemot, ja tas paredzēts stundas plānojumā.

* Nekad nelasīt runu no lapām. Ne skolotājiem, ne bērniem.

* Mācību darbs jāatdzīvina ar kinestētiskām aktivitātēm.

* Stundā smaidīt un priecāties. Cilvēki vēlas būt kopā ar tiem, ar kuriem var smieties vai priecāties.

* Jārada brīži, kas atstās ilgstošu iespaidu uz bērna dzīvi. Jāiedibina noturīgas tradīcijas.

* Bērnam jāmāca būt pateicīgam par iespēju izglītoties un par materiālo nodrošinājumu. Bērnam jāsaprot, ka mācīšanās sagādā prieku, jo apgūt zināšanas ir viens no lielākajiem priekiem pasaulē.

* Jo augstākas būs prasības, jo labākas būs sekmes.

* Visiem skolēniem vienādas prasības, neatkarīgi, vai ir kādi mācīšanās traucējumi.

* Neļaut pārrakstīt kontroldarbu, pretējā gadījumā skolēni iedomāsies, ka pirmajai reizei nav cītīgi jāsagatavojas, jo vēlāk kontroldarbu varēs pārrakstīt.

* Bērnu skaita samazināšana klasē reti ietekmē vispārējo mācību procesa kvalitāti. Tiek tikai sašaurināts skolēnu skaits, kurus ietekmē konkrētā skolotāja stunda.

* Skolotājs nekad nevar uzskatīt, ka zina, ko bērns domā. Tas bērnam ir jāpajautā.

* Skolēniem jāmāca vienam otru uzmundrināt, kā arī aplaudēt par otra panākumiem.

* Jāļauj skolēniem skolotāja vietā novadīt stundu kaut 5 minūtes.

* Bērniem jāiemāca novērtēt centību, tāpēc jāpiešķir centības balvas.

* Lai  rastos ģimeniska kopība, uz skolas sienām var izkārtot skolēnu fotogrāfijas.

* Mācību darbā jāiesaista arī vecāki (vecāku diena; brīvprātīgais darbs skolas labā). Vairumā gadījumu bez vecāku līdzdalības ir gandrīz neiespējami bērnam palīdzēt. Pie tam skolotāji nedrīkst sodīt bērnus par to, ka izveidojusies konfliktsituācija ar viņa vecākiem. Bērni nav atbildīgi par vecāku rīcību.

* Ja kādam palīdzat, tas palīdzēs Jums. Te domāti gan skolotāji, gan vecāki, gan sabiedrība. Tikai komandai ir spēks, un ieguvēji būs bērni.

* Skolai vēlams iegūt sponsorus.

* Visiem skolotājiem jānodrošina iespēja novērot citu skolotāju darbu.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam