Uzdevums: Iespaidojoties no Pablo Pikaso darbiem, uzzīmēt dekoratīvu portretu.

 

 Skolēnu darbi:

 

 

 

 

 

 

 Vecums: 7. klase

 Darba ilgums: 3-4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 vai A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles (eļļas pasteļkrītiņi, krāsu zīmuļi u.c.). 

 

 Metodiskie ieteikumi:

Kad klasesbiedra profils uzzīmēts un apgūta portreta konstruēšana, iesaku uzzīmēt dekoratīvu portretu. 

1. Pirms darba uzsākšanas tiek pētīti kubisma stila pamatlicēja Pablo Pikaso gleznu reprodukciju fragmenti, lai skolēni saprastu, ka sejas detaļas var attēlot un novietot citādāk, nekā patiesībā tām būtu jābūt.

2. Vispirms ar zīmuli uz papīra uzzīmē portreta kompozīciju. Jāatzīst, ka šis nemaz nav viegls darbs, jo skolēniem grūti aizmirst īstenību un cilvēka portretu attēlot neierasti. Zīmējumā jāizvairās no sīkām detaļām. Jāatceras, ka eļļas pasteļkrītiņi ir resni, tāpēc ar tiem nevarēs precīzi izkrāsot sīkumus. 

3. Pirms zīmējumu sāk izkrāsot ar eļļas pasteļkrītiņiem, zīmuļa līnijas izdzēš ļoti gaišas, lai tās nespīdētu cauri krītiņu kārtai. 

4. Kompozīcija būs līdzsvarotāka, ja ar katru izvēlēto krāsu tiks ieklāti vairāki laukumi.

5. Ja vēlas zīmējumu izcelt, apvelkot ar melnu kontūru, to dara pašās beigās, jo melnais krītiņš var izsmērēties un sabojāt darbu.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko