Atrastie raksti (26) pēc vārda TEHNISKĀ GRAFIKA

Detaļu savienojumi var būt izjaucami un neizjaucami.

Izjaucami ir tādi savienojumi, kurus var izjaukt, nebojājot tā sastāvdaļas. Pie izjaucamiem savienojumiem pieder vītņu savienojumi (sīkāk aprakstīts 25. sadaļā), ierievju savienojumi, tapu savienojumi u.c.

Savukārt neizjaucamu savienojumu nevar izjaukt, nebojājot tā sastāvdaļas. Pie neizjaucamiem savienojumiem pieder kniedēti, metināti, lodēti, līmēti, šūti un iepresēti savienojumi.

Šajā materiālā tiks sīkāk apskatīti tādi izjaucamie savienojumi kā ierievju savienojumi un tapu savienojumi.

 

Ierievju savienojumi

Viens no visizplatītākajiem izjaucamajiem detaļu savienojumiem ir ierievju savienojums. Ierievis paredzēts vārpstas savienošanai ar uzmauktu detaļu. Lai detaļa, kas novietota uz vārpstas, grieztos kopā ar to, detaļā un vārpstā izveido rievas, kurās ievieto ierievi (1a un 1b).

1a

 

1b

 


1. lappusē - Detaļu savienošana ar bultskrūvi

2. lappusē - Detaļu savienošana ar tapskrūvi

3. lappusē - Detaļu savienošana ar galvskrūvi

 

Detaļu savienojumus, kuru vienai detaļai izveidota ārējā vītne, bet otrai - iekšējā vītne, sauc par izjaucamiem savienojumiem. Tos var izjaukt, nebojājot detaļas. Pie izjaucamajiem savienojumiem pieder bultskrūvju, tapskrūvju un galvskrūvju savienojumi.

 

Detaļu savienošana ar bultskrūvi

Bultskrūves savienojumu lieto neliela biezuma detaļu sastiprināšanai. Šajā savienojumā izmanto ne tikai bultskrūvi, bet arī uzgriezni un paplāksni (1).

1


1. lappusē - Bultskrūve

2. lappusē - Uzgrieznis

3. lappusē - Tapskrūve

 

Detaļu savienošanai lieto dažādas vītņotās sastiprinājuma detaļas, kuru izmērus nosaka standarts: bultskrūves, uzgriežņus, galvskrūves, kokskrūves un tapskrūves. Šajā materiālā sīkāk tiks apskatīta bultskrūve, uzgrieznis un tapskrūve.

 

Bultskrūve

1


1. lappusē - Vītnes būtība. Vītnes attēlošana.

2. lappusē - Vītņu veidi un to apzīmēšana.

 

Vītnes būtība

Daudzām detaļām ir vītne, kura nepieciešama to savienošanai. Vītņu savienojumus lieto gan nekustīgās, gan kustīgās izjaucamās detaļās. Divu detaļu savienojumā vienai detaļai ir ārējā vītne, kas izveidota uz ārējās virsmas (1), bet otrai – iekšējā vītne, kas izveidota urbumā (2).

 

1

2

 


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Cik daudz sava laika nākas iztērēt, darot to, ko vajag, nevis to, ko gribas?


lasītākās tēmas

pēdējā mēneša laikā