Redzēt, dzirdēt, sajust

Dzīvē vairākkārtīgi pierādījies, ka vienu un to pašu informāciju cilvēki uztver un izprot savādāk. Tas atkarīgs, kura no piecām maņām - redze, dzirde, oža, garša vai sajūtas - informācijas apstrādē ir dominējošā. Šodien uzzināju, ka pastāv trīs cilvēku uzvedības tipi: vizuālais, audiālais un kinestētiskais.

Vizuālajam tipam dominē redze. Viņš priecājas par sevi un pasauli, bet informāciju labāk uztver ilustrētu. Audiālajam tipam dominē dzirde. Viņam patīk gan klausīties, gan pašam runāt. Kinestētiskajam tipam dominē sajūtas. Viņam izteikta vajadzība ieklausīties sevī un būt vienatnē ar savām domām, tāpēc informāciju uztver nesteidzīgi.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam