Uzdevums: Jebkādā tehnikā (kolāža, fotomontāža, datorgrafika, telpisks objekts) izveidot dadaismam raksturīgu kompozīciju un piešķirt tai nosaukumu.

 

 Skolēnu darbi:

Jaunā pasaule.

 

Zieds vāzē.

...

...

 

Sapņu haoss.

Ziedu meitene.

 

Dzelzs lēdija.

...

 Vecums: 9.-12. klase

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: atkarībā no izvēlētās tehnikas.

 

 Metodiskie ieteikumi:

Pirms darba uzsākšanas tiek noskaidrots, kas ir dadaisms.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko