Vai esam ielikti rāmjos kā zirgi ar laužņiem mutē?

Biju patiesi gandarīta, ka kopā ar mani teātra izrādi “Equus” (vērtējumu lasīt šeit) noskatījās meita. Mājup braucot, abām bija ko pārrunāt un analizēt.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam