Uzdevums: Sadalīt lapu sešos laukumos. Katrā laukumā uzzīmēt interesantas formas krēslu.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 7.-8. klase

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls, melnā pildspalva vai flomāsterveida pildspalva (pēc izvēles); krāsainie zīmuļi (pēc izvēles).

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Darbi būs radošāki, ja iepriekš netiks rādīti paraugi.

2. Papīra lapu sadala sešās daļās. Katrā laukumā jāiezīmē krēsls. Jāatgādina, ka krēslam jābūt samērīgā lielumā un iecentrētam laukumā. Bieži vien skolēni uzzīmē mazu krēsliņu vienā laukuma stūrī.

3. Gadījumā, ja grūti izdomāt interesantu krēslu, var ieteikt to veidot no ēdamajiem, augiem, burtiem, sporta piederumiem, mūzikas instrumentiem, dzīvniekiem, priekšmetiem  u.c.  Pieredze rāda, ka skolēni dažus krēslus vēl var izdomāt, bet seši jau sagādā grūtības, jo pietrūkst ideju.

4. Ja vēlas, zīmuļa kontūras uzmanīgi pārvelk ar melno pildspalvu vai flomāsterveida pildspalvu. Pēc tam krēslus izkrāso. Labāk visiem krēsliem izmantot līdzīgus toņus, lai darbs izskatās kā vienota kompozīcija. Savukārt, ja krēslu grib tonēt ar parasto zīmuli, tad kontūras ar melno pildspalvu vai flomāsterveida pildspalvu neapvelk.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko