Uzdevums: Uzzīmēt mēbeli divu satekpunktu perspektīvā.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 6.-8. klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls, krāsainie zīmuļi (pēc izvēles).

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Pastāsta, kas ir perspektīva, horizonta līnija un satekpunkti.

 

2. Uzkonstruē mēbeli putna perspektīvā.

Perspektīvas ar diviem satekpunktiem konstruēšana

 

 

 

 

 

 

3. Ja atliek līdz stundas beigām laiks, uzzīmē kubu pārējās divās perspektīvās.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko