Uzdevums: Senvārdu vai jaunvārdu attēlot ilustrācijā tā, lai būtu izlasāms izvēlētais vārds un, ja nepieciešams, arī skaidrojums.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 8.-12. klase (kā paraugi izmantoti 8. klases skolēnu darbi)

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi, melna flomāsterveida pildspalva kontūrām.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Skolotāja skolēniem piedāvā dažādus piemērus.

Jaundarinājumu un jaunvārdu e-vārdnīca

https://lvak.wordpress.com/jaunakie-termini-meklejumi-un-diskusijas/jaundarinajumu-un-jaunvardu-vardnica/

 

Inese Ruberte “Senvārdu vārdnīca”

Janīna Kursīte. “Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca, jeb novadu Vārdene”

2. Skolēns izvēlas tādu senvārdu vai jaunvārdu, ko iespējams attēlot ilustrācijā. Zīmējumā jāparādās arī izvēlētajam vārdam un, ja nepieciešams, tā skaidrojumam.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko