Kas noticis?

Pēdējā vizuālās mākslas stunda šajā semestrī. Tā kā vērtējumi jau izlikti, zināju, ka skolēnus nebūs iespējams piespiest kaut ko zīmēt, tāpēc piedāvāju iziet ārā pastaigāties līdz pilsētas centram. No sešām klasēm manu ideju atbalstīja tikai viena. Biju izbrīnīta, jo tik reti gadās visiem klases biedriem kopīgi pabūt ārpus skolas telpām. Un tad vēl šo izdevību palaiž garām.

Atceros, ka manā skolas laikā zēni pat speciāli bojāja klases durvju atslēgu, lai tik stunda varētu notikt ārpus skolas. Vairākas reizes mācījāmies estrādē uz soliņiem. Tas bija tik forši!

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko