Prezentācija

21. decembrī vadīšu kursus Kuldīgas novada vizuālās mākslas skolotājiem, tāpēc lielākā dienas daļa pagāja, gatavojot prezentācijas materiālus.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko