Uzdevums: No 10 ģeometriskiem elementiem (spēle “Kolumba ola”) izveidot jebkāda tēla aplikāciju un apkārt tēlam uzzīmēt vidi, kurā tas atrodas.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 5.-7. klase (kā paraugi izmantoti 7. klases skolēnu darbi)

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, 1 aplikācijas lapa jebkādā krāsā, grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls, šķēres, līmes zīmulis, melna pildspalva vai flomāsterveida pildspalva, krāsu zīmuļi.

 

 Metodiskie ieteikumi: 

Piezīme. Šo darbu 7.-tajai klasei uzdevu kā pirmo (diagnosticējošo) ar mērķi redzēt, cik viņi sagatavoti no sākumskolas atnākuši uz ģimnāziju. Uzdevums parāda, cik kvalitatīvi skolēns māk strādāt ar lineālu, šķērēm un līmi, kā arī demonstrē viņa radošuma potenciālu.

1. Stundas sākumā skolotāja uz tāfeles uzzīmē ovālu, kas sadalīts 10 daļās (paraugs zemāk). Šādi sadalīts ovāls tiek izmantots spēlē “Kolumba ola”, kas Latvijā, iespējams, nav pat zināma.

2. Skolotāja izstāsta leģendu, kā radies nosaukums “Kolumba ola”.

Kolumbs saviesīgās vakariņās stāstījis par to, kā viņš atklāja Ameriku. Viens no klātesošajiem sacīja: "Kas var būt vienkāršāks kā atklāt jaunu zemi?" Atbildot uz to, Kolumbs piedāvāja izpildīt uzdevumu: uz galda vertikāli novietot olu. Kad neviens no klātesošajiem to nevarēja izdarīt, Kolumbs paņēma olu, iedauzīja to vienā galā pret galdu un nolika uz galda vertikāli, parādot, ka tas tiešām ir iespējams. Pārējie sāka protestēt, sakot, ka varēja izdarīt arī viņi. Uz ko Kolumbs atbildēja: "Kungi, atšķirība ir tāda, ka jūs to varējāt izdarīt, bet es to izdarīju patiešām."

3. Skolēniem tiek izdalīti ovāla šabloni (piegrieztne šeit).

4. Ovāla šablonu novieto uz aplikāciju papīra un apvelk apkārt kontūru. Pēc tam ar lineālu sadala laukumus, kā parādīts paraugā. Izgriež, iegūstot 10 daļas.

5. Uz baltās papīra lapas izkārto visas 10 daļas tā, lai veidotos kāds tēls (putns, zivs, dzīvnieks, seja, kosmosa kuģis u.c.). Papīra detaļas var novietot vienu pie otras cieši blakus vai ar nelielu atstarpi, taču tās nedrīkst pārklāties.

6. Kad papīra tēls ir iekomponēts (iecentrēts) lapā, to var pielīmēt.

7. Apkārt aplikācijai ar parasto zīmuli uzzīmē vidi, kurā tēls atrodas. Drīkst zīmēt arī virsū aplikācijai.

8. Kad zīmējums gatavs, zīmuļa kontūras uzmanīgi pārvelk ar melno pildspalvu vai flomāsterveida pildspalvu.

9. Ja nepieciešams, var izvēlēties vienas krāsas zīmuli un dažas detaļas zīmējumā iekrāsot.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko