Veiksmīgais tandēms

Remontējot dzīvokli vai uzstādot kādu ierīci, vīrs ir melnstrādnieks, bet es – inženieris/konstruktors. Ja rodas kāda problēma, es ar savu radošo pieeju spēju izdomāt izeju no jebkuras situācijas.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam