Kāpēc rakstu zirni?

Bieži vien skolotājs savas zināšanas neizmanto pilnībā, jo lielākā skolēnu daļa nespēj uztvert stāstījumu, vai arī viņiem tas nemaz neinteresē. Pēc tam vecākiem rodas priekšstats, ka bērns neko nav iemācījies, jo stundas pasniedz viduvējs skolotājs. Tam seko vecāku uzbraucieni un pamācības, kā būtu jārīkojas un kādus vērtējumus būtu jāizliek. Beigās sanāk, ka skolotājs ir kā tenisa tīkls, pret kuru atsitas gan bērnu, gan viņu vecāku raidītās bumbiņas.

Sabiedrība ir nonivelējusi skolotāju kā personību, tāpēc, rakstot mājas lapu, es patiesībā mēģinu lauzt radušos priekšstatus, ka šobrīd par tik mazu algu skolā palikuši strādāt tie, kuri citā vietā nespēj atrast darbu. Tā nav taisnība. Tāpat nav taisnība, ka par skolotāju var strādāt jebkurš.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko