Rīcība problēmsituācijās

Jau sen esmu pamanījusi, ka problēmsituācijā vīrs salīdzinoši ātri padodas, turpretim es līdz pēdējam mēģinu rast risinājumu.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam