Darbs uz divām frontēm

No rītdienas viena klase jau dodas pašizolācijā. Jautrība (precīzāk – juceklis) tikai sāksies, kad skolotājiem būs jāgatavo materiāli gan klātienes, gan neklātienes mācībām. Vismaz vizuālajā mākslā tā būs, jo ir klātienes darbi, kurus nevar pildīt, mācoties attālināti.

 

Ķibele

Mana pacietība nesa augļus. Pat vīrs novērtēja.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam