Tumšo mēnešu ietekme

Vīrs: “Vai tu nejūti tukšumu?”

Es: “Jūtu jau mēnešiem ilgi. Nav jaunu iespaidu, un nav arī vēlmes nekur ārpus mājas iet.”

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam