Mūsu algas

Grāmatvedības kursos mācījāmies par algām. Tagad zināšu, kā tās tiek aprēķinātas. Tēlaini izsakoties - nodoklis uz nodokļa.

Gadās, ka darba devēji izbrauc uz mūsu nezināšanām. Pati ar to saskāros jaunībā, kad strādāju privātā firmā, tāpēc uzrakstīšu dažas svarīgas detaļas par atvaļinājuma un slimošanas naudām.

 

Atvaļinājums (“Darba likums”)

Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām. Ja atvaļinājuma laikā iekrīt svētku diena, tā neskaitās kā atvaļinājuma diena, tāpēc atvaļinājums pagarinās. Ja darbinieks ar darba devēju vienojas, atvaļinājumu var piešķirt pa daļām, bet tas nedrīkst būt īsāks par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.

Darbinieks var prasīt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu par pirmo darba gadu, ja viņš pie darba devēja ir nepārtraukti nodarbināts ne mazāk kā sešus mēnešus. Darba devējam ir pienākums šādu atvaļinājumu piešķirt pilnā apmērā, tas ir, četras kalendārās nedēļas.

Atvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba attiecības izbeigtas. Tad darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību par visiem iepriekšējiem gadiem, kuros darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

Alga par nostrādāto mēnesi kopā ar atvaļinājuma naudu jāizmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma.

 

Slimības nauda (“Likums par maternitātes un slimības apdrošināšanu”)

Pēc likuma par 1. slimības dienu darba devējs var nemaksāt, izņemot gadījumus, ja darba koplīgumā atrunāts, ka jāmaksā. Par 2. un 3. slimošanas dienu jāmaksā ne mazāk kā 75% no vidējās dienas izpeļņas. Sākot ar 4. slimošanas dienu un beidzot ar 10. slimošanas dienu, darba devējam jāmaksā ne mazāk kā 80% no vidējās dienas izpeļņas.

 

Marsietis

Kamēr apguvu kursos grāmatvedību, vīrs ar dēlu kinītī noskatījās jauno filmu “Marsietis”. Esot ļoti paticis. Vīrs filmai piešķīra maksimālo novērtējumu –  no 10 ballēm 10.

 

Sportiskā pensionāre

Rīgā uz Čaka ielas man pretī ar skūteri (skrejriteni) brauca sieviete ap gadiem 70. Ļoti drosmīgs gājiens. Mana mamma tā nevarētu.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko