Uzdevums: Papīra lapu pa vertikāli sadalīt divās daļās. Vienā daļā attēlot sava vārda vai uzvārda pirmo burtu kā iniciāli. Otrā daļā attēlot vārda un uzvārda pirmo burtu ornamentālu attēlu, tas ir, monogrammu.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 8. klase

 Darba ilgums: 1-2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, melnā pildspalva vai flomāsterveida pildspalva, krāsu zīmuļi, lineāls.


 Metodiskie ieteikumi:

1. Pastāsta, kas ir iniciālis, monogramma un autogrāfs.

2. Ar vieglu līniju papīra lapu pa vertikāli sadala divās daļās. Kad burti būs uzzīmēti, šo līniju, ja vēlēsies, varēs izdzēst.

3. Vienā daļā skolēns attēlo sava vārda vai uzvārda pirmo burtu kā iniciāli. Otrā daļā attēlo vārda un uzvārda pirmo burtu ornamentālu attēlu, tas ir, monogrammu. Lai skolēni labāk iegaumētu, kas jādara, uzdevuma nosacījumus var uzrakstīt uz tāfeles vai arī ar projektoru parādīt uz ekrāna.

4. Kad uzdevums izpildīts, skolēnam zem zīmējuma jāuzraksta savs autogrāfs. Daudzi 8-to klašu skolēni to dara pirmo reizi.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko