Uzdevums: Ar attēliem atveidot alfabētu. Attēla nosaukuma pirmajam burtam jāatbilst alfabēta burtam.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 9. klase

 Darba ilgums: 2-3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, melnā pildspalva vai flomāsterveida pildspalva, krāsu zīmuļi, lineāls.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. A4 formāta papīru sadala 7x5=35 laukumos. Katra laukuma izmērs 4x4 cm. Tā kā latviešu alfabētā ir 33 burti, tad divi laukumi paliks brīvi. Vienā no tiem skolēns var ierakstīt savu vārdu un uzvārdu.

2. Katra laukuma stūrī ieraksta alfabēta burtu. To dara uzmanīgi, lai nekļūdītos un nepazaudētu kādu burtu.

3. Ja skolēns vēlas sarežģītāku uzdevumu, tad attēlus var veidot pa tēmām, piemēram, ēdieni, augi, ģerboņi u.tml.

4. Jāatzīst, ka vismazāk attēlu iespēju ir burtiem ļ un ņ.

5. Attēlus var zīmēt gan melnbaltus, gan krāsainus.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko