Vizuālās mākslas skolotāja - grāmatvede

Šodien pirmā grāmatvedības nodarbība, kurā no mākslinieciskās ikdienas pārslēdzos uz sausu skaitļu pasauli. Manā dzīvē ienāca jauni termini: bilance, aktīvs, pasīvs, debets, saldo un grāmatvedības konti. Kad nācās pildīt uzdevumus, kuros jāaprēķina bilance, sapratu, ka nemāku darboties ar kalkulatoru tik ātri, kā to darīja apkārt sēdošās dāmas, jo ikdienā to nelietoju. Skaitļi bija apaļi un man likās, ka tos vieglāk saskaitīt galvā. Nesapratu, kāpēc jālieto kalkulators, piemēram, saskaitot 3000 + 1500 + 2300 u.tml. Vakarā, kad par to stāstīju dēlam, viņš pateica, ka vienreiz kasiere veikalā uz kalkulatora saskaitīja, cik ir 1 eiro plus 50 centi. Kāpēc tad, kad pieejama tehnoloģiska ierīce, cilvēks pārstāj domāt ar savu galvu un paļaujas uz tehnikas gudrību?

Kursos pavadīju piecas stundas. Lektore bija teikusi, ja vēlas jauno vielu labāk atcerēties un izprast, tad mājās kursos pierakstītais jāpārraksta vēlreiz. Tā arī izdarīju. Tas aizņēma vēl kādas 7-as vai 8-as stundas. Bērni mani nosauca par zubri, bet es atteicu, ka man mācīties patīk.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam