Uzdevums: Uz papīra lapas, ievērojot kompozīciju, pielīmēt tekstu, kas veidots no izgrieztiem preses izdevumu burtiem.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 8. klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda + mājas darbs

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, preses izdevumi, šķēres, līmes zīmulis.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Paskaidro, ka burtiem ir dažādas rakstības formas, kuras dēvē par šriftu (burtu stilu).

2. Starp burtiem jāievēro optiskais attālums tā, lai tekstu vai vārdu varētu uztvert kā vienu veselu. Attālumam starp vārdiem jābūt viena burta attālumā.

3. Teksta izkārtojumu uz papīra lapas vai datora ekrāna dēvē par teksta kompozīciju.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko