Uzdevums: Izkārtot tekstu zīmējumā.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 7.-8. klase

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, melnā pildspalva vai flomāsterveida pildspalva, krāsu zīmuļi, dzēšgumija.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Pastāsta, ka 1918. gadā iznāca franču dzejnieka Gijoma Apolinēra dzejas krājums “Kaligrammas”. Dzejoļi tajā izkārtoti vizuāli, tādejādi pirmo reizi radot teksta un attēla saplūšanu vienā veselumā.

2. Vēl kā paraugus var izmantot citus interneta vietnē pieejamos materiālus.

 

3. Skolēni ar zīmuli (viegli, nespiežot) uz papīra uzzīmē attēlu. Tam jābūt atbilstošam teksta jēgai. 

4. Ar melno pildspalvu vai flomāsterveida pildspalvu uz attēla kontūras raksta tekstu. Ja vēlas, ar tekstu aizpilda arī attēlu. Burti var būt gan lieli, gan mazi, gan biezi, gan smalki. Kad teksts uzrakstīts, ar zīmuli vilkto kontūrlīniju izdzēš.

5. Vizuālais teksts izskatīsies pievilcīgāks, ja attēlu ietonēs ar krāsu zīmuļiem.

 

 Piezīme.

Var izmantot latviešu tautasdziesmas, dzejoļus, anekdotes, vienalga kādu tekstu vai pat tikai vienu vārdu, kas vairākkārtīgi atkārtojas.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko