Smagums pirms kārtējā starta

Tik smagi apjaust, ka rīt jau atsākas skola. Ne tāpēc, ka skola ir mans darbs. Drīzāk savu bērnu dēļ.

 

Solīt sola, bet nedeva

Presē jau publicēts, ka no 2020. gada septembra tiks īstenotas pakāpeniskas pārmaiņas izglītības saturā. Nolēmu mājas lapā www.skola2030.lv papētīt jaunās programmas savā mācību priekšmetā - vizuālajā mākslā. Nekas vēl nav.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam