Uzdevums: Izvēlēties vārdu, kas sastāv no 6-iem vai 7-iem burtiem. Uzkonstruēt to un izveidot kartīti.

 Skolēna darbs:

(no sāna)

 Vecums: 8. klase

 Darba ilgums: 3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta rūtiņu lapa (ņemta no rūtiņu burtnīcas vidus), 2 A4 formāta kartoni (tonis pieskaņots burtu krāsai), 1 A4 formāta balta papīra lapa (pēc izvēles), grafīta zīmulis, dzēšgumija, melnā flomāsterveida pildspalva, krāsu zīmuļi, līmes zīmulis, lineāls, cirkulis (ja nepieciešams), šķēres.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Izvēlas vārdu, kas sastāv no 6-iem vai 7-iem burtiem.

2. Uz rūtiņu lapas, cenšoties ievērot vienotu stilu, uzkonstruē burtus. Tiem jābūt 10 rūtiņu augstumā. Burtus nesamazina izmērā pat tad, ja tiem ir garumzīme vai mīkstinājumzīme. Burtu platumu un atstarpi starp burtiem izvēlas pats skolēns. Konstruējot jāpatur prātā, ka burtiem nav jābūt pārāk sarežģītiem, citādi tos būs grūti pārzīmēt uz lapas, kas nav rūtota.

3. Tā kā darbu uz rūtiņu lapas var uzskatīt par skici, to iespējams koriģēt. Gadījumā, ja kāds burts nav izdevies kā cerēts, to var pārzīmēt citā vietā, bet pēc tam uzlīmēt virsū tur, kur nepieciešams. Arī atstarpes starp burtiem var pielabot, burtus pielīmējot vienu otram tuvāk vai tālāk.

4. Kad burti uzkonstruēti, un visas kļūmes izlabotas, vārds rūtiņu lapā jāiecentrē. To dara šādi. Izmēra kartona, uz kura rakstīs vārdu, garumu. Tik garam jābūt arī vārda paraugam uz rūtiņu lapas. Gadījumā, ja vārds uz rūtiņu lapas nav sanācis centrā, tam vienā pusē nogriež liekās rūtiņas, bet otrā pusē pielīmē klāt nepieciešamo rūtiņu skaitu tā, lai vārda sākumā un beigās būtu vienāds rūtiņu skaits. Dotajā paraugā tās ir 6-as rūtiņas.

5. Uz papīra lapas 5 cm platumā novelk divas horizontālas līnijas: burtu augšējo līniju un burtu apakšējo līniju (neņemot vērā mīkstinājuma zīmes vai garumzīmes). Mērot uz rūtiņu lapas zīmēto skici, konstrukciju uzmanīgi pārnes uz papīra lapas.

6. Uzkonstruētā vārda burtus apvelk ar melnu kontūru un izkrāso. Labāk izskatīsies, ja apkārt burtiem ietonēs vieglu ēniņu.

7. 0,5 cm virs un zem burtiem novelk vieglu līniju un nogriež. Tiek iegūta papīra josla ar vārdu. Gadījumā, ja vārds uzkonstruēts uz plāna papīra (dotais paraugs), tas jāuzlīmē uz kartona joslas.

8. A4 kartona loksni pārloka uz pusēm. 1,5 - 2 cm no locījuma vietas novelk vieglu līniju (a). Ik pēc noteikta attāluma līdz novilktajai līnijai veic iegriezumus (b). Iegrieztās joslas izloka uz pretējo pusi (c). Pie tām pielīmē kartona joslu ar vārdu (d).

a

b

 

c

 

d

9. Lai noslēptu kartona locījumā izveidojušos caurumus, tiem virsū uzlīmē uz pusēm pārlocītu kartona joslu (e).

e

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko