Skolotājas profesijas specifika

No rīta gāju uz skolu, nesdama rokās birsti ar šaufeli un maisiņu ar saimniecības precēm. Vecajai birstei, kas atradās manā kabinetā, bija “pieaugušas kājas”, tāpēc nācās nopirkt jaunu. Nevaru iedomāties nevienu citu profesijas pārstāvi, kam būtu nepieciešams uz darbu nest par saviem līdzekļiem iegādātas lietas (uz skolu no mājām atvests arī liels galds un divi datorkrēsli).

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam