Dienas režīms nemainīgs

Dēļ vienveidības dažas pēdējās dienas satinušās vienā lielā kamolā. Režīms nemainīgs – guļu līdz pulksten 12-iem vai 13-iem, izeju pastaigāties svaigā gaisā, bet pēc tam līdz pat rītam - pulksten 5-iem vai 6-iem, gatavoju mācību materiālu savai otrajai darba vietai – tālmācības skolai. Varētu teikt, ka rakstu priekš viņiem mācību grāmatu.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam