Garā darba diena

Gandrīz tikpat stundas, cik novadu skolā, paiet pie datora mājās, kamēr savedu kārtībā e-klases žurnālus un izlaboju vai pārskatu visus tajā dienā sazīmētos darbus. Agrāk tomēr bija vienkāršāk, jo varēja ielikt vērtējumu bez kritēriju uzskaites un iegūstamo sasniegumu apraksta. Žēl paliek sava laika, jo valsts skolotājiem maksā tikai par kontaktstundu vadīšanu. Pārējais skolotāja darbs paliek kā neapmaksāta “skolotāja goda lieta”.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam