Fotogrāfiju albumi

Izdarīju darbu, ko biju atlikusi vairākus mēnešus. Beidzot sakārtoju fotogrāfiju albumus, katrai 2015. gada fotogrāfijai pievienojot īsu aprakstu. Darbietilpīgs pasākums, kurš novērtēts parasti tiek tikai pēc vairākiem gadiem.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko