No 5 zirņiem piešķiru

  

Kad grāmatu pirmo reizi ieraudzīju grāmatnīcas "Zvaigzne ABC" skatlogā, nodomāju, ka tā ir mazu bērnu izzinošā grāmata ar dažādiem skaņas efektiem. Taču tiklīdz iegāju veikalā, sapratu, ka, neskatoties uz grāmatas augsto cenu (ap 40 eiro), man tā noteikti jāiegādājas. Meita jau kopš bērnības aizraujas ar putnu izzināšanu, tāpēc grāmata papildinātu viņas bibliotēku par putniem.

Lai arī zināju, ka internetā pieejami putnu dziesmu ieraksti (http://www.putni.lv/index_balsis.htm), šī grāmata man šķita parocīgāka. Vienīgais žēl, ka grāmatā aplūkotie ir Zviedrijā sastopamie putni, jo autori ir zviedri. Piemēram, gribēju dzirdēt griezes balsi, bet grāmatā tāda putna nav. Vēl man šķiet mīnuss, ka līdzās putniem nav attēli ar olām.

Lai gūtu patiesu informāciju par Latvijas putniem, papildus var izmantot J. Baumaņa un V. Klimpiņa grāmatu "Putni Latvijā". Tajā ir putnu attēli, apraksti un olas. Toties trūkst putnu balsis.

Grāmata "Putnu dziesmas" mūsmājās nolikta uz galda pieejamā vietā, lai ejot garām, rastos vēlme grāmatu pašķirstīt un ieklausīties putnu balsīs. Domāju, ka īpaši tuva šī grāmata kļūs ziemas mēnešos, kad putnu balsis ārpus mājas būs pieklusušas.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko